399 nieuwe verhuringen in 2018, maar nog meer dan 9.000 kandidaat-huurders op de wachtlijst

Volkshaard heeft vorig jaar 399 nieuwe verhuringen van woningen en appartementen gerealiseerd. Dat blijkt uit het jaarverslag van de sociale huisvestingsmaatschappij, actief in de regio Gent-Eeklo. Toch staan er nog altijd meer dan 9.000 kandidaat-huurders op de wachtlijst. “De vraag blijft groter dan het aanbod. We zullen op korte termijn dan ook meer dan 200 woongelegenheden bijbouwen”, zegt directeur Hans Heyse. “Zustermaatschappij KLE Het Volk zal bovendien de komende 2 jaar nog 265 sociale koopwoningen opleveren.”

 

Het zijn mooie cijfers die Volkshaard kan voorleggen voor 2018: 524 nieuwe verhuringen, waarvan 399 woningen en appartementen en 125 garages en carports. “Het aantal toewijzingen ligt zelfs nog een stuk hoger, maar er waren ook 258 kandidaat-huurders die de toegewezen woning weigerden”, legt directeur Heyse uit.

Vraag groter dan aanbod
Helaas wil dat mooie aantal verhuringen niet zeggen dat de wachtlijst teruggedrongen wordt, want op 31/12/2018 waren er 9.096 kandidaat-huurders ingeschreven. “Er kwamen gemiddeld maar liefst 168 nieuwe inschrijvingen per maand bij”, vertelt directeur Heyse. “Daaruit blijkt nog maar eens de hoge nood aan sociale huurwoningen in onze regio. Als je je vandaag inschrijft op onze wachtlijst, moet je gemiddeld 2.001 dagen of 5,48 jaar wachten op een woning.”

Volkshaard is dan ook van plan om de komende jaren te blijven bouwen in de regio. “Op 31 december hadden we 96 woongelegenheden in opbouw, die moeten voor 2020 opgeleverd zijn. Op korte termijn komen daar nog eens 139 woningen en appartementen bij, verspreid over de regio. Op die manier willen we het aanbod nog een stuk vergroten”, klinkt het.

Sociale koopwoningen
Dat is ook wat zustermaatschappij Kleine Landeigendom Het Volk - die sociale koopwoningen bouwt - de komende jaren zal doen. “We zullen maar liefst 265 koopwoningen opleveren voor 2021”, vertelt directeur Heyse. Op het einde van 2018 waren er daarvan al 129 in opbouw, de andere projecten - goed voor 136 woongelegenheden - werden of worden dit jaar opgestart.

Dat is natuurlijk goed nieuws voor de vele kandidaat-kopers die ingeschreven staan in de gemeenteregisters van KLE Het Volk. “En toch merken we dat heel wat jonge mensen nog aarzelen om de stap te zetten naar een sociale koopwoning. Nochtans is het voor velen de ideale manier om een eigendom te verwerven tegen een zeer redelijke prijs, met daaraan gekoppeld een gunstige sociale lening”, klinkt het.

Wie interesse heeft in sociale koopwoning kan zich laten inschrijven in het register van zijn of haar stad/gemeente naar keuze bij Kleine Landeigendom Het Volk. Meer info vindt u op www.klehetvolk.be. Op die website kunt u ook het volledige jaarverslag van KLE Het Volk nalezen.

Het jaarverslag van Volkshaard vindt u hier.

volkshaard