Als u een sociale woning wil aankopen, zijn er twee mogelijkheden:

  1. U bent al huurder bij Volkshaard en wil het 'kooprecht als zittende huurder' uitoefenen. Dit is enkel mogelijk als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.
  2. U wil een sociale nieuwbouwwoning aankopen. Dit kan via onze zustermaatschappij Kleine Landeigendom Het Volk, als u aan de voorwaarden voldoet.